ولایت حاکم اسلامی بر مشاهد مشرفه

گروه مذهبی:بتازگی مقاله ای منتشر شد
که در آن سعی شده با طرح این پرسش «آیا در حکومت دینی، حرم جزیی از حکومت
است و حکومت نسبت به مشاهد مشرفه از اختیاراتی شبیه اختیاراتی که در
نهادهای حکومتی دارد، برخورداراست؟» این مطلب را به خواننده القا کند که
اساساً اداره حرم از شؤون حکومت نیست و اعتاب مقدسه تحت قواعد عمومی به
معنای حکومتی آن قرار نمی گیرد و این امر همچون اموری از قبیل ورزش، بهداشت
یا تبلیغ مسایل دینی به مصلحت عامه برمی‌گردد و تصدی آن اولاً و بالذات در
اختیار خود مردم است و از نهادهای حاکمیتی به شمار نمی‌آید.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس،نویسنده در ادامه با طرح پرسش‌هایی به شکل جزیی تر
خواننده را به تأمل در این زمینه فراخوانده و پاسخ کامل و همه جانبه به این
پرسش ها را نیازمند تحقیق جامع و گسترده دانسته و اذعان داشته که
متأسفانه، تاکنون به چنان تحقیقی برخورد نکرده و در حد ضرورت به این موضوع
پرداخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *